Home » Archive

Articles in the esile_tostetud Category

Esile tõstetud, esile_tostetud, Viimati lisatud »

[7 Jun 2014 | Comments Off on Katusetööd | ]

Katusetööd
Alustades katusetööd peab suurt tähelepanu juhtima katusekattematerjalidele. Katusekate moodustab koos välisseinte, lae ja põrandaga ehitise piirdetarindi, mille ülesanne on anda ehitise siseruumidele piisavalt kaitset välismõjude vastu. Katusekatte ülesanne on hoida kogu ehitis ja selle piirdetarind sademete eest kaitstuna ehk kuivana, nii et selle olulised omadused, eriti soojusisolatsioonivõime, püsiksid kogu aeg head ja määrustekohased.
Tihedus
Katusekate peab olema igasugustes oludes tihe. Vett tuleb katusekattele otsesademetena või tuulest piitsutatud võimsate ja üpris erinevatest suundadest veejugadena. Talvel peab katusekate tõkestama lume pääsu allpool paiknevaisse tarindeisse. Kevadel ja sügisel aga toimima õigesti olukorras, kus külm ja …

esile_tostetud »

[12 May 2014 | Comments Off on Lamekatusetööd | ]
Lamekatusetööd

Lamekatuste remont vajab materjalide osas hoolikat tähelepanu. Nii katuse lappimiseks kui ka renoveeritud katuseosa servade kinniehitamiseks tuleks kasutada suurema ruutmeetrimassiga SBS-tüüpi hüdroisolatsioonimaterjale, millel on tugikanda all rohkem keevisbituumenit. Sellised materjalid nakkuvad aluspinnaga paremini ja nakkumise kestvus on pikem. Plastomeersed APP-tüüpi materjalid nakkuvad vana ruberoidkattega väga halvasti ja nakke kestvus on vähepüsiv. Lappimiseks või muudeks ajutisteks lahendusteks ei ole samuti soovitatav kasutada aluskihi materjale, mille keevisbituumeni osa on üldjuhul pealiskihi materjalide omast väiksem. Lappimiselgi tuleb kivi- ja betoonpindu töödelda bituumenkrundiga.
Tuleb tunnistada, et katuse igasugune lappimine on ajutise iseloomuga ja püsib heal …

esile_tostetud »

[16 Jan 2014 | Comments Off on Katusekattematerjalid | ]
Katusekattematerjalid

Eramuomanikud eelistavad katusekivi, korrusmajade ehitajad bituumenkatet. Vana katuse renoveerimisel kasutatakse tihti sama tüüpi kattematerjali, mis uuendataval katusel oli peal varemgi.
Katus on tähtis ja meie kliimas ei saa ilma selleta kuidagi läbi. Elanik muretseb, kas katus ikka vett peab, omaniku jaoks on katus osa hoone väärtusest. Arhitekt annab katusele kuju, ehituskonstruktor tegeleb selle arvutusliku koormusega, maja haldaja uurib katuseremondi hinda.
Väikemaja katuse moodustavad kandev konstruktsioon, soojustus, tuulutusvahe, aluskate, katusekate, läbiviigud, vihmaveesüsteem ja turvatooted. Väikemajadel on enamasti toimivad, piisava kaldega katused, kust vesi ja lumi ära valguvad.
“Väikemaja viilkatustele pannakse tavaliselt katusekivi või …

esile_tostetud, Uncategorized, Viimati lisatud »

[12 Dec 2013 | Comments Off on Lumekoristus katuselt | ]
Lumekoristus katuselt

Lisaks katusel käimisele koormavad katusekatet ka varjatud mehaanilised mõjud. Näiteks aluse deformatsioonid. Nii r/b-paneelid kui ka metallprofiilid painduvad läbi, kusjuures läbipaine kasvab tasapisi mitme aasta jooksul. Talvel kasvab läbipaine lumekoormuse lisandumisel ja kahaneb koormuse vähenemisel. Lumekoormus võib kujuneda ühe ilmastikuperioodi kestel mitme eri tuulesuunaga kaasneva lumesaju tulemusena. Ehituskonstruktsioonide projekteerimisel tavaliselt kõiki neid asjaolusid ei arvestata. Lumekoormuse määramisel arvestatakse katuse kuju, lume võimalikku paiknemist katusel tuulevaiksete ja tuuliste ilmastikutingimuste puhul. Need on tingimused, mis põhjustavad konstruktsioonile kõige ebasoodsama lumekoormuse.
Aluse läbipaindega kaasnevad tõmbepinged katusekattes paneelidele toetumise joonel. Varjatud mehaaniliseks mõjuks on ka …