Artiklid » esile_tostetud

Lamekatusetööd

12 May 2014 Kommentaarid puuduvad

Lamekatuste remont vajab materjalide osas hoolikat tähelepanu. Nii katuse lappimiseks kui ka renoveeritud katuseosa servade kinniehitamiseks tuleks kasutada suurema ruutmeetrimassiga SBS-tüüpi hüdroisolatsioonimaterjale, millel on tugikanda all rohkem keevisbituumenit. Sellised materjalid nakkuvad aluspinnaga paremini ja nakkumise kestvus on pikem. Plastomeersed APP-tüüpi materjalid nakkuvad vana ruberoidkattega väga halvasti ja nakke kestvus on vähepüsiv. Lappimiseks või muudeks ajutisteks lahendusteks ei ole samuti soovitatav kasutada aluskihi materjale, mille keevisbituumeni osa on üldjuhul pealiskihi materjalide omast väiksem. Lappimiselgi tuleb kivi- ja betoonpindu töödelda bituumenkrundiga.
Tuleb tunnistada, et katuse igasugune lappimine on ajutise iseloomuga ja püsib heal juhul vaid mõned aastad. Enamasti algavad probleemid uuesti juba järgmisel aastal või isegi samal. Kui ruberoidkate vajab lappimist, näitab see, et tema aeg on juba otsas ja katus vajab vähemalt uut hüdroisolatsoonikihti.
Mitmekihiliste hürdoisolatsioonilahenduste korral on võimalik paigaldada remondi käigus vaid aluskihi hürdoisolatsoon. Teine kihi võib paigaldada aasta või paari möödudes. Selline lahendus võib tulla päevakorda, kui tellija soovib investeeringuid mitme aasta peale hajutada. Siinkohal on vaja silmas pidada, et aluskihi materjalid on väiksema pinnamassiga, õhemad, ilma UV-kiirguse kaitseta ja mehaanilistele vigastustele vastuvõtlikumad. Seega ei tasuks teise kihi pealekleepimisega kaua viivitada.
Lamekatuste remontimisel ajutise lahenduse kasutamine võib vajalikuks osutuda näiteks fassaadi- ja katusekatte liitmisel. Sageli ei ole investoril võimalik ühekorraga renoveerida nii katuselage kui ka fassaadi. Kuna katusest tingitud probleeme esineb üldjuhul rohkem, siis remonditakse ta varem. Piirdetarindite komplekssel lisasoojustamisel osade kaupa on allkirjeldatud võimalus korteriühistutele eriti soodus.
Esimesel aastal lisasoojustatakse ja hürdoisoleeritakse katuselagi, teostades ühtlasi hürdoisolatsiooni statsionaarsed ülespöörded ventilatsioonikorstnatele ja teistele läbikutele. Parapeti see osa, kus katus liitub fassaadiga, hüdroisoleeritakse ajutiselt ja tehakse ajutised tuulutuspilud. Hürdoisolatsiooni ülespöörded parapetile võib teha sellisel juhul odavama materjaliga, isegi aluskihi materjaliga.
Lähima paari aasta jooksul lisasoojutatakse ja kaetakse viimistluskihiga hoone otsseinad (otsseinad kaetakse tavaliselt üleni) ja pikiseinte ülemine osa (loomulikult võib välja ehitada ka kogu fassaadi). Seejärel ehitatakse parapett lõplikult välja.
Tuleb arvestada, et lahendus on mõnevõrra kallim kui kõigi piirete üheaegne väljaehitamine (lisakulu on näiteks ajutised hüdroisolatsiooni ülespöörded parapettidele).