Home » Archive

Articles in the Viimati lisatud Category

Esile tõstetud, esile_tostetud, Viimati lisatud »

[7 Jun 2014 | Comments Off on Katusetööd | ]

Katusetööd
Alustades katusetööd peab suurt tähelepanu juhtima katusekattematerjalidele. Katusekate moodustab koos välisseinte, lae ja põrandaga ehitise piirdetarindi, mille ülesanne on anda ehitise siseruumidele piisavalt kaitset välismõjude vastu. Katusekatte ülesanne on hoida kogu ehitis ja selle piirdetarind sademete eest kaitstuna ehk kuivana, nii et selle olulised omadused, eriti soojusisolatsioonivõime, püsiksid kogu aeg head ja määrustekohased.
Tihedus
Katusekate peab olema igasugustes oludes tihe. Vett tuleb katusekattele otsesademetena või tuulest piitsutatud võimsate ja üpris erinevatest suundadest veejugadena. Talvel peab katusekate tõkestama lume pääsu allpool paiknevaisse tarindeisse. Kevadel ja sügisel aga toimima õigesti olukorras, kus külm ja …

esile_tostetud, Uncategorized, Viimati lisatud »

[12 Dec 2013 | Comments Off on Lumekoristus katuselt | ]
Lumekoristus katuselt

Lisaks katusel käimisele koormavad katusekatet ka varjatud mehaanilised mõjud. Näiteks aluse deformatsioonid. Nii r/b-paneelid kui ka metallprofiilid painduvad läbi, kusjuures läbipaine kasvab tasapisi mitme aasta jooksul. Talvel kasvab läbipaine lumekoormuse lisandumisel ja kahaneb koormuse vähenemisel. Lumekoormus võib kujuneda ühe ilmastikuperioodi kestel mitme eri tuulesuunaga kaasneva lumesaju tulemusena. Ehituskonstruktsioonide projekteerimisel tavaliselt kõiki neid asjaolusid ei arvestata. Lumekoormuse määramisel arvestatakse katuse kuju, lume võimalikku paiknemist katusel tuulevaiksete ja tuuliste ilmastikutingimuste puhul. Need on tingimused, mis põhjustavad konstruktsioonile kõige ebasoodsama lumekoormuse.
Aluse läbipaindega kaasnevad tõmbepinged katusekattes paneelidele toetumise joonel. Varjatud mehaaniliseks mõjuks on ka …