Artiklid » Esile tõstetud, esile_tostetud, Viimati lisatud

Katusetööd

7 June 2014 Kommentaarid puuduvad

Katusetööd

Alustades katusetööd peab suurt tähelepanu juhtima katusekattematerjalidele. Katusekate moodustab koos välisseinte, lae ja põrandaga ehitise piirdetarindi, mille ülesanne on anda ehitise siseruumidele piisavalt kaitset välismõjude vastu. Katusekatte ülesanne on hoida kogu ehitis ja selle piirdetarind sademete eest kaitstuna ehk kuivana, nii et selle olulised omadused, eriti soojusisolatsioonivõime, püsiksid kogu aeg head ja määrustekohased.

Tihedus

Katusekate peab olema igasugustes oludes tihe. Vett tuleb katusekattele otsesademetena või tuulest piitsutatud võimsate ja üpris erinevatest suundadest veejugadena. Talvel peab katusekate tõkestama lume pääsu allpool paiknevaisse tarindeisse. Kevadel ja sügisel aga toimima õigesti olukorras, kus külm ja sula vahelduvad. Sõltuvalt katusekatte lahendusest saavutatakse katusekatte vettpidavus põhimõtteliselt kahel viisil: kate ise ehitatakse täiesti vettpidavaks või tehakse katte alla aluskate, mis juhib läbi katte imbunud vee ehitisest väljapoole, lae tarinditest mööda. Aluskatte ülesandeks on ka mõningatel juhtudel tekkiva kodensvee väljajuhtimine. Tiheda pinnaga kattetarindid on bituumenkatted ja masinvaltsitud plekk-kate. Bituumenkate ja masinvaltsitud plekk-katus ei vaja aluskatet, sest alustarind hoolitseb kodensvee eest iseenesest. Ongi parem, kui aluskatet ei kasutata, sest siis saab katusekatte alus vabalt tuulduda. Aluskatet soovitatakse profiilplekk- ja laineplekkplaatidest katteile ning seda vajavad kindlasti betoonkividest ja tsementkiudplaatidest katted. Aluskate on osa katusekatte alustaridist.

Ilmastikukindlus

Katusekatet koormavad loodusjõud on päikese ultraveolettkiirgus ja mõnigi kord kõrged temperatuurid, vihm, tuul (eriti koormav katusekattele on vihm ja tuul koos), pakane ning lumi ja lumekoormis. Kõigile neile koormistele peab katusekate vastu pidama. Katuse kattetarindi ilmastikukindlus saavutatakse õigesti valitud ja mitu korda teimitud materjalid ning hästi läbimõeldud tarindiga. Katuse kattetarindi toimivus on katusetegijate ja katusekattematerjalide valmistava tööstuse tähtsaim eesmärk.

Vastupidavus

Katusekate peab vastu pidama tuules lendlevate okste ja muude irdunud esemete löökidele, ka korduv sademete trummeldamine annab tugeva dünaamilise koormuse. Katusekate peab katusel liikumisele vastu pidama vähemalt nii palju, et saab teha vajalikke hooldustöid. Kergendamaks katusel liikumist ja kaitsmaks katusekatet, varustatakse katused sageli katuseredelite ja –sildadega, sel puhul on katusekatte peal liikumise vajadus väiksem. Järjest on kasvanud õhu saastatus ja sellega seoses ka keemilised koormused. Nende põhjustatud korrosioon mõjub katusekattematerjalidele erineval viisil. Katusekatete vastupidavust püütakse pidevalt parandada nii materjalide täiustamise kui ka hooldusmeetmetega, mis teatud juhtudel tähendab korduvat pinnatöötlust.

Hooldatavus ja remonditavus

Katus kulub ja vananeb samuti nagu teisedki maja osad. On selge, et materjalide valmistajad ja katusetegijad püüavad pidevalt leida üha vastupidavamaid lahendusi, kuid sellest hoolimata on riskantne rääkida „hooldusvabast” või „maja kestvusele vastupidavast” katusekattelahendusest. Asjalikum on planeerida katusele regulaarseid katusetööd, mille abil saab selle iga märgatavalt pikendada. Sama tähtsad on praktilised juhendid väikeste kahjustuste parandamiseks.

Välimus

Katuse väljanägemine oleneb katuse kujust, kaldest, katusekattematerjalist ja värvitoonist. Katusetööd. Katusetööd. Katusetööd. Katusetööd. Katusetööd. Katusetööd. Katusetööd. Katusel on kogu maja välimuses isegi nii tähtis koht, et tihti esitatakse detailplaneerimisel katusele kui kogu maja ja elukeskkonna väljendajale rangelt järgitavaid nõudeid. Katusetööd lahendatakse enamasti koos maja fassaadiga.