Home » Archive

Articles in the lamekatused Category

Esile tõstetud, lamekatused »

[11 Apr 2014 | Comments Off on Lamekatuse soojustamine | ]
Lamekatuse soojustamine

Lamekatuse soojustamiseks kasutatakse riigiti väga erinevaid materjale ja materjalikombinatsioone. Eestis on soojustamisel kasutuses põhiliselt kaks materjali – mineraalvill ja vahtpolüstüreen. Mõningatel katustel (pööratud katus) kasutatakse ka ekstrudeeritud polüstüreeni (näiteks Styrofoam). Mineraalvilladest kasutatakse põhisoojustusena koormusttaluvaid materjale. Lamekatustes kasutatavate soojustusmaterjalide koormustaluvus peab olema vähemalt 40 kPa (40 kN/m²).
Mineraalvillad
Põhisoojustusena kasutatakse jäika mineraalvilla, survetugevusega mitte alla 40 kPa. Soovitatav on paigaldada soojustus mitmes kihis, näiteks 150 mm kogupaksusega põhisoojustuse puhul kasutada kahekihilist lahendust 100+50 mm. Tuulutatavale katusele paigaldatakse põhisoojustuse peale hürdoisolatsiooni aluspinnaks 30 mm paksused tuulutussoonte ja sulundatud servadega jäigad mineraalvillplaadid.
Vahtpolüstüreen
Vahtpolüstüreen toodetakse EPS- …