Artiklid » Esile tõstetud, lamekatused

Lamekatuse soojustamine

11 April 2014 Kommentaarid puuduvad

Lamekatuse soojustamiseks kasutatakse riigiti väga erinevaid materjale ja materjalikombinatsioone. Eestis on soojustamisel kasutuses põhiliselt kaks materjali – mineraalvill ja vahtpolüstüreen. Mõningatel katustel (pööratud katus) kasutatakse ka ekstrudeeritud polüstüreeni (näiteks Styrofoam). Mineraalvilladest kasutatakse põhisoojustusena koormusttaluvaid materjale. Lamekatustes kasutatavate soojustusmaterjalide koormustaluvus peab olema vähemalt 40 kPa (40 kN/m²).

Mineraalvillad
Põhisoojustusena kasutatakse jäika mineraalvilla, survetugevusega mitte alla 40 kPa. Soovitatav on paigaldada soojustus mitmes kihis, näiteks 150 mm kogupaksusega põhisoojustuse puhul kasutada kahekihilist lahendust 100+50 mm. Tuulutatavale katusele paigaldatakse põhisoojustuse peale hürdoisolatsiooni aluspinnaks 30 mm paksused tuulutussoonte ja sulundatud servadega jäigad mineraalvillplaadid.

Vahtpolüstüreen
Vahtpolüstüreen toodetakse EPS- ja XPS-tüüpi. Tavalistel lamekatustel kasutamiseks soovitatavad vahtpolüstüreentooted on EPS 100, suuremate koormuste puhul 60. Pööratud katustel peaks kasutama XPS-tüüpi polüstüreeni või vahtklaasi. Vahtpolüstüreenil võib esineda mahukahanemist, mis põhjustab mõõtmete vähenemist ja/või plaatide kõverdumist. Seetõttu peab polüstüreeni paigaldama mitte ühe, vaid mitu kihti. EPS-tüüpi vahtpolüstüreentooted peavad vastama standardile EN 13 163.

Kaldsed soojustusmaterjalid
On olemas vill- ja –polüstüreenplaadid, mis on ette nähtud kallete loomiseks või parandamiseks. Tavaliselt ahenevad need kas ühest või kahest servast. Paljudes riikides on selline soojustusmaterjal laialdaselt kasutusel. Kaldseid soojustusmaterjale kasutatakse ka Eestis, peamiselt vahtpolüstüreenist plaate. Ühepoolse kaldega plaate on soovitatav kasutada ühe- või kahepoolse kaldega katuste puhul.