Home » Archive

Articles tagged with: remont

esile_tostetud »

[16 Jan 2014 | Comments Off on Katusekattematerjalid | ]
Katusekattematerjalid

Eramuomanikud eelistavad katusekivi, korrusmajade ehitajad bituumenkatet. Vana katuse renoveerimisel kasutatakse tihti sama tüüpi kattematerjali, mis uuendataval katusel oli peal varemgi.
Katus on tähtis ja meie kliimas ei saa ilma selleta kuidagi läbi. Elanik muretseb, kas katus ikka vett peab, omaniku jaoks on katus osa hoone väärtusest. Arhitekt annab katusele kuju, ehituskonstruktor tegeleb selle arvutusliku koormusega, maja haldaja uurib katuseremondi hinda.
Väikemaja katuse moodustavad kandev konstruktsioon, soojustus, tuulutusvahe, aluskate, katusekate, läbiviigud, vihmaveesüsteem ja turvatooted. Väikemajadel on enamasti toimivad, piisava kaldega katused, kust vesi ja lumi ära valguvad.
“Väikemaja viilkatustele pannakse tavaliselt katusekivi või …